KOŚCIÓŁ W SŁUŻBIE NIEPEŁNOSPRAWNYM – Konferencja 23.03.2019

Wydarzenia

KOŚCIÓŁ W SŁUŻBIE NIEPEŁNOSPRAWNYM, NIEPEŁNOSPRAWNI W SŁUŻBIE KOŚCIOŁOWI

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON” oraz Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Palowicach.

23 marca 2019
godz. 10:00-17:00
KWCh Palowice, ul. Szeroka 54c

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy obiad oraz poczęstunek w czasie przerw (będzie możliwość dobrowolnej opłaty na pokrycie kosztów konferencji). 

W celach organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału mailowo lub telefonicznie:
konferencjaschron@tlen.pl
tel. 600 087 800 (Adam Łyczkowski)

PLAN KONFERENCJI:

10.00 – 10.30 Rozpoczęcie (powitanie, modlitwa, o stowarzyszeniu „SChRON”)
10.30 – 11.00 „Niepełnosprawność w świetle Biblii” Pastor Henryk Kufeld
11.00 – 11.20 Przerwa
11.20 – 12.00 „Co dla niepełnosprawnych może zrobić lokalny Kościół?” Prof. Anna Zamkowska
12.00 – 12.30 „Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością wzrokową ” Robert Martyniak
12.30 – 13.00 Przerwa
13.00 – 13.30 „Głusi – osoby niepełnosprawne czy mniejszość językowa?” Bożena Kłusak
13.30 – 14.00 „Subiektywnie o relacjach z osobami z niepełnosprawnością fizyczną” Andrzej Czermiński
14.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 15.30 „Za zasłoną autyzmu” Prof. Anna Zamkowska
15.30 – 16.00 „Niepełnosprawność intelektualna – przeszkody i możliwości” Agnieszka Górecka
16.00 – 16.15 Przerwa
16.15 – 17.00 Czas wzajemnej inspiracji: co zrobić z tym co usłyszałem? Pomysły jakie się zrodziły w głowach uczestników. Zastosowanie w lokalnych zborach.

MÓWCY KONFERENCYJNI:

Henryk Kufeld – od 1991r. jest pastorem zborów baptystycznych. Ojciec dorosłej córki z zespołem Downa. Od ponad dwudziestu lat wraz z żoną Marylą prowadzą służbę o charakterze duszpasterskim dla rodzin z niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi poprzez obozy wakacyjne i cykliczne spotkania. Prezes Stowarzyszenia Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON”.

Anna Zamkowska – dr hab., prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
Zaczynała swoja karierę jako nauczyciel szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Od 1993 roku nauczyciel akademicki w Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii. Prowadzi zajęcia biblijne na obozach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i szkolenia dla osób pracujących z nimi. Autor 3 książek i ponad 90 artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe: wsparcie edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami w różnych formach kształcenia, kultura szkoły włączającej uczniów niepełnosprawnych, sieć wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. V-ce prezes Stowarzyszenia SChRON.

Robert Martyniak – osoba z uszkodzeniem wzroku, jest doradcą w „Zobaczyć Razem” – misji na rzecz
ludzi słabowidzących. Doradza w doborze sprzętu optycznego, udziela informacji o ośrodkach
prowadzących diagnozę funkcjonalną możliwości wzrokowych, prowadzi doradztwo dla rodziców dzieci z uszkodzonym wzrokiem i osób tracących wzrok.

Andrzej Czermiński – jest osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa. Zna niepełnosprawność z własnego
doświadczenia jako osoba z mózgowym porażeniem dziecięcym. Siłę do pokonywania przeszkód czerpie z Bożego Słowa. Pragnieniem jego serca jest zaszczepiać w ludziach wiarę, która niesie nadzieję i wskazywać na miłość, którą oferuje Pan Jezus Chrystus każdemu człowiekowi, a której moc daje siłę do pokonania wszelkich trudności. Ma żonę i synka. Zdobył licencjat z pedagogiki rewalidacyjnej i teologii baptystycznej oraz tytuł magistra z profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Agnieszka Górecka – mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, pracuje w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Żyrardowie, członek zarządu SChRONu, organizuje obozy dla młodzieży
z niepełnosprawnością Schronowisko.

Bożena Kłusak – mieszka i pracuje jako księgowa w Opolu, członek Kościoła Zielonoświątkowego
Ostoja, wolontariusz w Polskim Związku Głuchych. Powołana do głoszenia ewangelii osobom głuchym. Aby to robić nauczyła się języka migowego – najpierw na kilku kursach w Polskim Związku Głuchych a potem bezpośrednio od niesłyszących, wśród których ma wielu przyjaciół i znajomych w całej Polsce.

Kościół Wolnych Chrześcijan Palowice
ul. Szeroka 54c
44-246 Palowice

 

Nabożeństwa - bieżące zmiany podajemy w "Aktualnościach"

niedziela godz. 10:00

czwartek godz. 18:00