Nabożeństwo 02.12.2018

Informacje

Dzisiejszym tematem kazania był „Sprawdzian dojrzałości” (nagranie dostępne w zakładce NAUCZANIE). Słyszeliśmy o trzech etapach duchowego życia na podstawie 1 listu Jana 2:12-14 (dzieci, młodzieńcy, ojcowie). Przy tej okazji modliliśmy się też szczególnie o naszą młodzież.

Rośnijmy duchowo, byśmy nie zatrzymali się tylko na etapie dzieci, ale byli aktywnymi młodzieńcami, a później ojcami, którzy będą mogli wspierać tych młodszych!

Kościół Wolnych Chrześcijan Palowice
ul. Szeroka 54c,
44-246 Palowice

Nabożeństwa
Niedziela, godz. 10:00
Czwartek, godz. 18:00