blank

Kazania, wykłady Nagrania kazań i wykładów Pisma Świętego

Czas

08/02/2009

Pszenica i Kąkol

01/02/2009

1 2 3 20 21 22

Kościół Wolnych Chrześcijan Palowice
ul. Szeroka 54c
44-246 Palowice

Nabożeństwa
Niedziela, godz. 10:00
Czwartek, godz. 18:00