blank

Kazania, wykłady Nagrania kazań i wykładów Pisma Świętego

O chrzcie

29/07/2018

Uciski i zachęta

22/07/2018Ew. Jana 20:19-23

01/07/2018


Jego słuchajcie

10/06/2018

List do Filemona

10/06/2018


Przyjście Pana

20/05/2018

Wiara

13/05/2018

Kain i Abel

06/05/2018

Kościół Wolnych Chrześcijan Palowice
ul. Szeroka 54c
44-246 Palowice

Nabożeństwa
Niedziela, godz. 10:00
Czwartek, godz. 18:00