blank

Kazania, wykłady Nagrania kazań i wykładów Pisma Świętego


Jego słuchajcie

10/06/2018

List do Filemona

10/06/2018


Przyjście Pana

20/05/2018

Wiara

13/05/2018

Kain i Abel

06/05/2018

Budowa murów cz. 3

22/04/2018


W drodze

01/04/2018

Niedziela palmowa

25/03/2018

Śmierć i sąd

11/03/2018

Co możemy dać?

04/03/2018

Kościół Wolnych Chrześcijan Palowice
ul. Szeroka 54c
44-246 Palowice

Nabożeństwa
Niedziela, godz. 10:00
Czwartek, godz. 18:00