blank
O nas Kim jesteśmy? Jak wyglądają spotkania?

Kim jesteśmy?

Wierzymy, że Kościół to nie tylko budynek, ale coś znacznie więcej – to właśnie ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który poprzez śmierć na krzyżu stał się ofiarą za ludzki grzech, i wyznają Go jako swojego Pana i Zbawiciela.

Pan Bóg przez Ducha Świętego powołuje do Bożej rodziny ludzi na całym świecie, a poszczególne zgromadzenia stanowią tylko część tego Kościoła. Dlatego wielu chrześcijan, mówiąc o miejscu swoich zgromadzeń, często używa słowa zbór, gdyż słowo kościół niesie za sobą jeszcze coś więcej.

W zborze w Palowicach, z jednej strony jako zwyczajni ludzie, a z drugiej – część wspomnianego Kościoła, którego Głową – jak mówi Biblia (Ef. 1:22) – jest sam Chrystus, spotykamy się, aby wspólnie oddawać chwałę Temu, dzięki któremu mamy życie. I nie tylko życie tu na ziemi, ale także pewność życia wiecznego, gdy to ziemskie już się zakończy.

Bo „kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.” Ewangelia Jana 3:36)

Jak wyglądają spotkania?

Podczas nabożeństw wspólnie uwielbiamy Pana Boga poprzez teksty śpiewanych pieśni i przez modlitwy. Jest także czas kazania – usługi Słowem Bożym, poprzez które sam Bóg chce przemawiać do człowieka. Nie tylko podczas niedzielnych kazań, ale także na co dzień, bo przecież nasze życie nie ogranicza się do „wizyt w kościele”, ale trwa dzień w dzień, 24h na dobę. Dlatego ważna jest także osobista społeczność człowieka ze Stwórcą, co jest możliwe właśnie dzięki Biblii – Cudownemu Bożemu Słowu.

Ważną częścią podczas niedzielnych zgromadzeń jest także Wieczerza Pańska – czas wspominania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa – tak ważnego wydarzenia w dziejach ludzkości. Chcemy pamiętać o tym i czynić to, aż przyjdzie. Tak jak powiedział w swoim Słowie.

Oprócz zgromadzeń niedzielnych organizujemy też wiele innych spotkań, na które zawsze, tak jak i z resztą na nabożeństwa niedzielne, serdecznie zapraszamy! Jeżeli chcesz spędzić czas w społeczności dzieci Bożych lub po prostu jesteś ciekawy co to takiego, przyjdź. Ale co ważniejsze, chcemy zachęcić Cię: przyjdź do Jezusa.

To On jest jedynym Zbawicielem, Bogiem i życiem wiecznym.

„Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.” I list Jana 5:20

 

W razie potrzeby nabożeństwa oraz inne spotkania są tłumaczone na język angielski.

blank

Kościół Wolnych Chrześcijan Palowice
ul. Szeroka 54c
44-246 Palowice

 

Nabożeństwa - bieżące zmiany podajemy w "Aktualnościach"

niedziela godz. 10:00

czwartek godz. 18:00