Program Biblijny

Wydarzenia

Marcowe wykłady z cyklu „Podstawy Chrześcijaństwa” odbędą się 28 marca o godz. 18:00.
Temat: „Przegląd ksiąg: Job, Psalmy”
Czas trwania: ok. 2h (wykład I – przerwa – wykład II)

……………………………………………………………………… 

W tym roku rozpoczęliśmy cykl wykładów z programu biblijnego Podstawy Chrześcijaństwa. Wykłady odbywają się 2 razy w miesiącu, w czwartki, w ramach cotygodniowego studium biblijnego. Są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą coraz bardziej poznawać Pismo Święte i są gotowi, by Pan Bóg przez nie mógł zmieniać ich życie. Zachęcamy do udziału!

………………………………………………………………………

Dotychczas odbyły się następujące wykłady:

07.02.2019 Słowo Boże – Przegląd Starego Testamentu cz.1

14.02.2019 Słowo Boże – Przegląd Starego Testamentu cz.2

Kościół Wolnych Chrześcijan Palowice
ul. Szeroka 54c,
44-246 Palowice

Nabożeństwa
Niedziela, godz. 10:00
Czwartek, godz. 18:00