blank

Służby Co robimy jako społeczność?

“W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie”
List do Rzymian 12:11

Służba to nieodłączny element życia świadomie nawróconego chrześcijanina – sługi Bożego.

W związku z tym życie Kościoła to nie tylko niedzielne nabożeństwa, ale poza nimi jeszcze wiele innych działań. Pan Jezus będąc jeszcze na ziemi zostawił swoim uczniom nakaz, by głosili ewangelię wszystkiemu stworzeniu (Mk 16:15). Naszym pragnieniem, jako uczniów Chrystusa również jest, aby poprzez wszelkie wydarzenia ogłaszać ludziom wieść o Panu Jezusie – jedynej drodze do zbawienia.

American English Camp

Chrześcijańskie Obozy z nauką języka angielskiego prowadzone przez anglojęzycznych liderów z USA, Anglii, Irlandii przy współpracy z naszymi polskimi liderami. Czas nauki przy zabawie, rywalizacja w grupach, czas na zgłębianie i poznawanie Biblijnych życiowych prawd.

Wystawa Biblii

Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią powstania Biblii, jest opowieścią obrazującą 1500 lat historii powstania jednej tylko książki – Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to historia powstawania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe.

Ukraina

Od kilku lat nasza wspólnota przygotowuje paczki świąteczne dla osób starszych i samotnych, a także stara się organizować wyjazdy integracyjne, gdzie spędzamy czas na zabawach, grach i głoszeniu ewangelii.

Miminga

Muzyczny zespół dziecięcy. Utalentowane muzycznie dzieci z naszego zboru spotykają się na cotygodniowych próbach, uczą się nowych piosenek, uczestniczą w różnego rodzaju muzycznych projektach.

Spektakl "Jestem"

Spektakl – „Jestem”.

Kościół Wolnych Chrześcijan Palowice
ul. Szeroka 54c
44-246 Palowice

Nabożeństwa
Niedziela, godz. 10:00
Czwartek, godz. 18:00