blank
Ukraina
Nasza wspólnota przygotowuje paczki świąteczne dla potrzebujących, a także stara się organizować wyjazdy integracyjne, gdzie spędzamy czas na zabawach, grach i głoszeniu ewangelii.

Na czym polega pomoc?

Od kilku lat nasza wspólnota przygotowuje paczki świąteczne dla osób starszych i samotnych, dla potrzebujących z Domu Starców oraz dla dzieci z Domów Dziecka. Organizowane są też wyjazdy integracyjne, gdzie spędzamy czas na zabawach, grach i głoszeniu ewangelii. Tamtejszy Dom Dziecka regularnie odwiedza troje chrześcijan z Ukrainy, głosząc jego wychowankom Słowo Boże.

Jako kościół chcielibyśmy dalej pomagać dzieciom na Ukrainie. W Domu Dziecka jest wiele potrzeb duchowych jak i materialnych, oni czekają na pomoc (potrzebny jest między innymi remont budynku, kanalizacja).

Zwracamy się z prośbą do braci i sióstr o gorącą modlitwę za tą służbę.

„Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to:
nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie
nie splamionym przez świat.”

List Jakuba 1:27

„…czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych,
i mnie nie uczyniliście.”

Ewangelia Mateusza 25:45

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą i pomocą – prosimy o kontakt.
Niech Pan Bóg błogosławi wasze serca!

blank

Kościół Wolnych Chrześcijan Palowice
ul. Szeroka 54c
44-246 Palowice

Nabożeństwa
Niedziela, godz. 10:00
Czwartek, godz. 18:00