Program Biblijny

Wydarzenia

Następny wykład z cyklu „Podstawy Chrześcijaństwa” odbędzie się 25 kwietnia o godz. 18:00. (18.04 spotkanie czwartkowe nie odbędzie się – w zamian spotykamy się w piątek o 18:30 na Pamiątce Wieczerzy  Pańskiej)
Kolejne księgi, którym bliżej się przyjrzymy to: Przypowieści Salomona, Kaznodziei Salomona, Pieśń nad Pieśniam
Czas trwania: ok. 2h (wykład I – przerwa – wykład II)

……………………………………………………………………… 

W tym roku rozpoczęliśmy cykl wykładów z programu biblijnego Podstawy Chrześcijaństwa. Wykłady odbywają się 2 razy w miesiącu, w czwartki, w ramach cotygodniowego studium biblijnego. Są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą coraz bardziej poznawać Pismo Święte i są gotowi, by Pan Bóg przez nie mógł zmieniać ich życie. Zachęcamy do udziału!

………………………………………………………………………

Dotychczas odbyły się następujące wykłady:

07.02.2019 Słowo Boże – Przegląd Starego Testamentu cz.1

14.02.2019 Słowo Boże – Przegląd Starego Testamentu cz.2

28.03.2019 Przegląd ksiąg: Joba, Psalmy

Kościół Wolnych Chrześcijan Palowice
ul. Szeroka 54c
44-246 Palowice

 

Nabożeństwa - bieżące zmiany podajemy w "Aktualnościach"

niedziela godz. 10:00

czwartek godz. 18:00