blank
Spektakl „Jestem”
“Jestem” to przedsięwzięcie ewangelizacyjne. Krótki spektakl, który pokazuje, w jaki sposób proroctwo dotyczące Chrystusa, wypowiedziane już w VIII wieku p.n.e. przez Izajasza wypełniło się w osobie Pana Jezusa.

Jestem

to krótki spektakl, który pokazuje, w jaki sposób proroctwo dotyczące Chrystusa, wypowiedziane już w VIII wieku p.n.e. przez Izajasza wypełniło się w osobie Pana Jezusa. Na całość składają się takie elementy jak gra aktorska, światła i dymy połączone z podkładem muzycznym, skomponowanym specjalnie na potrzeby spektaklu. Wszystko to nie miałoby jednak sensu bez sedna całego przedsięwzięcia, a mianowicie Słowa Bożego.

Treść

Treścią spektaklu jest samo Słowo Boże, a dokładniej proroctwo, które wypowiedział Izajasz (Iz. 52-53) odnośnie Pana Jezusa, przeplatane fragmentami Nowego Testamentu. Po krótkim wstępie, pokazywane są konkretne wydarzenia z życia Pana Jezusa. Po każdej serii wydarzeń wieloosobowy narrator przedstawia fragment proroctwa odnoszącego się do nich – potwierdza, że były zapowiadane już dużo wcześniej. Poszczególne wydarzenia nie są przedstawiane w kolejności chronologicznej, ale wynikającej z tekstu przewodniego – księgi Izajasza, rozdziału 53. W spektaklu każdy aktor odgrywa więcej niż jedną rolę. Co więcej, role te często się zmieniają. Nie chodzi tu bowiem o postacie, ale o prawdę Bożego Słowa.

Pomysł

Pomysł stworzenia spektaklu zrodził się w dość nietypowy sposób. Grupa młodych ludzi postanowiła nauczyć się fragmentów Biblii na pamięć, a żeby łatwiej przychodziło im zapamiętywanie, zaczęli wymyślać ruchy do poszczególnych tekstów. Można było w tym dostrzec pewien potencjał, co zaowocowało tym, że prosty pomysł przerodził się w coś, co dziś nazywane jest „przedsięwzięciem”. Oczywiście, aby pierwotna idea została zachowana, podczas występów wszystkie cytowane słowa wypowiadane są z pamięci.

Cel

Spektakl “Jestem” to przedsięwzięcie ewangelizacyjne, mające na celu pokazać, że Jezus Chrystus, który przyszedł na świat ponad 2000 lat temu jest tym, o którym wiele lat wcześniej pisali starotestamentowi prorocy. On jest Bogiem i przyszedł na świat, aby wziąć na siebie grzechy każdego człowieka. Zaniósł je na krzyż, składając w ten sposób doskonałą ofiarę, abyśmy my – grzeszni ludzie – mogli dostąpić zbawienia, a co za tym idzie, mieć pewność życia wiecznego. On – Pan Jezus jest tym, który zmartwychwstał zwyciężając śmierć. On jest obiecanym Zbawicielem ludu Bożego! Pozostaje pytanie: czy jesteś jego własnością? Czy poważnie traktujesz Jego słowa i co z nimi zrobisz?

​reżyseria: Felicity Jo O’Connell
muzyka: Jonasz Stępień
światło: Wiktoria Szołtysek, Daria Rzyczniok

I powiedział Bóg do Mojżesza:
„Jestem, który jestem”
II Mojżeszowa 3:14

Obecnie grupa nie występuje, może to jednak ulec zmianie.
Prosimy o modlitwę za to dzieło.
Jeśli chcesz w jakiś inny sposób wesprzeć projekt –
skontaktuj się.

blank

Kościół Wolnych Chrześcijan Palowice
ul. Szeroka 54c
44-246 Palowice

 

Nabożeństwa - bieżące zmiany podajemy w "Aktualnościach"

niedziela godz. 10:00

czwartek godz. 18:00